Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Mrągowie

Formularz: Edukacja - Muzeum w Mrągowie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

            
            
__   _______   __
\ \ /\ / / _ \ \ /\ / /
 \ V V / __/\ V V / 
 \_/\_/ \___| \_/\_/