Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Mrągowie

Formularz: Edukacja - Muzeum w Mrągowie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

 _            __ 
| |          / _|
| |__  _   _| |_ 
| '_ \| | | |  _|
| |_) | |_| | |  
|_.__/ \__,_|_|